01-09-09

De rechtvaardige wereld

De wereld draait niet om rechtvaardigheid.
Dat weet ik al een hele poos, maar werd ooit eens goed ingepoeierd toen het vlakaf werd gezegd.
Het heeft niets te maken met rechtvaardigheid, maar het gaat om het oneerlijke weg te werken.
Waarna er argumenten werden aangehaald waarvan je dacht, is dit uw soort rechtvaardigheid?
Het oneerlijke wegwerken, is toch rechtvaardigheid opzoeken, dacht ik .
Neen, het is kwestie van interpretatie.
Rechtvaardigheid wordt te gauw in de mond genomen om het oneerlijke aan te kaarten.
Maar het oneerlijke aankaarten gaat ten koste van anderen, waardoor er geen rechtvaardigheid kan zijn.
Rechtvaardigheid houdt in dat men aan iedereen moet denken, en het meest geschikte voor iedereen moet nastreven.
Terwijl het oneerlijke wegwerken, degene die nadeel heeft tegemoet komt zonder zich te bekomeren om de anderen die ervoor zullen inboeten.
Het zou rechtvaardig kunnen zijn indien het besef er is wat men doet inboeten, en gaat overwegen wie wat heeft en nog heeft.
Maar dan ben je wel met rechtvaardigheid bezig.
Maar dat is niet.
We doen maar, en als blijkt dat de ene teveel heeft moeten inleveren, dan pakken we het langs de andere kant weer af.
Na, duizend maal bijgestuurd te hebben, krijgen we misschien al een betere rechtvaardigheid.
Wat ook weer helemaal niet is, want men zal het van persoon drie nemen.
Waardoor de cirkel aan onrechtvaardigheid een heel lang leven beschoren is.

Rechtvaardigheid nastreven is niet van de poes.
En nog minder voor iedereen weggelegd.
Ja, daar moet bij nagedacht worden.
Er moeten zoveel mogelijk mogelijkheden ingeschat worden, evenveel mensen in rekening gebracht worden, groepen, individuen enz.
En eerlijk gezegd, dat onbreekt toch wel heel dikwijls.
De rechtvaardigheid beperkt zich tot je direkte omgeving , vriendjes politiek als het ware, die jouw zelf ten goede komt.
Rechtvaardigheid is ook tegen de schenen stampen, dingen beslissen waar niet iedereen mee tevreden is of zal zijn .
Is een mening hebben die helemaal uit den boze kan zijn.
Uitgezonderd voor diegene die er baat bij zullen hebben.
Vreemd genoeg zijn er toch nog bij die het rechtvaardig zullen vinden.
Wat geen referentie is dat het rechtvaardig zou zijn.
Evenmin dat er boze personen zullen zijn, wilt niet zeggen dat het onrechtvaardig is.
Niemand verliest graag iets, en iedereen wint gaag iets bij.
Dus, zeker geen referentie alszijnde rechtvaardig of niet..

Volgens wikepedia :
Themis
 was in de Griekse Mythologie een Titanide (geweldig krachtig persoon) en de personificatie van orde en recht.
De nadruk lag hierbij op de goddelijke gerechtigheid
Ze heerste over de oudste Orakels (inclusief het Orakel van Delphi, voordat deze functie werd overgenomen door Apollon), en was de goddelijke stem die de mensheid onderwees in de fundamentele wetten van gerechtigheid en zedenleer .

U ziet, het is niet voor een gewone sterveling weggelegd.
Men kan zeggen, het gaat over gerechtigheid.
Maar gaat gerechtigheid niet om rechtvaardigheid ?
En is dit dan enkel weggelegd voor een zeer krachtige persoon !?
Wat niemand van een ander vindt, maar jezelf ?
Waarom niet ?
Iedereen kan proberen een zeer krachtige persoon te zijn.
Het oneerlijke wegwerken volstaat niet, helaas, want men creêert een andere oneerlijkheid.
Rechtvaardigheid toepassen is titanen werk, dat weet ik .

Commentaren

In feite kan ik hier niet veel aan toevoegen of weerleggen. Rechtvaardigheid nastreven doe ik niet, wel probeer ik (met de nadruk op probeer) rechtvaardig te zijn. Net hetzelfde als met oneerlijk probeer ik eerlijk te zijn.

groetjes

Gepost door: maike | 01-09-09

Ik weet niet of ik het deze keer ten volle begrijp maar ik ben het niet volledig eens met je volgende uitspraak:

"Maar het oneerlijke aankaarten gaat ten koste van anderen, waardoor er geen rechtvaardigheid kan zijn."

Ik vind juist wél dat dat rechtvaardigheid is. Als anderen oneerlijk zijn geweest dan is dat meestal ten koste van weer anderen. Die oneerlijkheid aankaarten, is volgens mij wél rechtvaardigheid.

Er is inderdaad wel een spreekwoord dat zegt: je kunt niet voor iedereen goed doen. Dat is dan weer helemaal waar en het gevolg dat je beschrijft ook.

Een heel moeilijk item dat je hier aanhaalt.
Ik probeer alleszins rechtvaardig door het leven te gaan. Volgens mij is rechtvaardigheid nog veel ruimer dan eerlijkheid.

Lieve bloggroetjes,

Gepost door: Marjan | 01-09-09

Wat moet zijn zal zijn Als men van mening is, dat wat zijn moet zal zijn.
Er geen oneerlijkheid kan bestaan.
Oneerlijk wat de persoon overkomt?
De persoon kan eruit leren .
Maar dit is enkel voor de personen met deze visie.

Gepost door: Siberx | 01-09-09

Andere meningen erover Voor de mens met een andere visie dan wat moest zijn zal zijn is er niets eerlijk .
Alhoewel alles identiek is, de gevolgen zijn anders .

Oneerlijk gaat altijd naar de zwakste zijn voordeel.
Terwijl dit het meest onrechtvaardigste is.
De sterke zwak maken, en de zwakke sterk, omdat men het voor de zwakke oneerlijk vindt.
Gelijkheid wordt zelf niet nagestreefd.
Eenmaal de zwakke sterk gemaakt, zal men de sterke ook niet terug sterk maken omdat deze nu de zwakke is.
Het zou eerlijker zijn deze sterk te laten en de zwakke zwak, om eerlijk te kunnen zijn.
Maar dat doet men niet, omdat men weet dat de zwakke weer zwak zal staan, en de sterke, die heeft het zelf gezocht .
Men ontneemt de ene hetgenen hij recht op heeft en geeft het aan iemand die er geen recht op heeft.
Dat is de mens zijn eerlijkheid, maar is niet rechtvaardig .

Er is welliswaar een situatie die moeilijk aanvaardbaar is .
Dat is als de sterkere, misbruik maakt van zijn sterkte!
Maar dat doet de meerderheid ook alszijnde de sterkere, en dat is dan niet oneerlijk in de meerderheid zijn ogen.

Gepost door: Siberx | 01-09-09

De commentaren zijn gesloten.