14-07-09

Zinloos leven

Wat is de zin van het leven ?
Wordt aanschouwd als de meest belangrijke vraag die iedereen zich zou kunnen stellen .
En dat vondt ik ook .
Totdat de vraag kwam, van,; waarom heeft er niemand last van ; van de zin van het leven .
Als de antwoorden zijn, uiteindelijk niets zin .
Je gaat dood en je neemt alles mee .
Je kennis, je herinneringen, je ervaringen etc.
Hetgeen je achterlaat zijn stofdeeltjes van hetgeen je meeneemt .
Dus, uiteindelijk is de zin niets .
Maar als men dan de vraag stelt .
Waarom heeft niemand last van een zinloos leven vol niets
Ik vindt dat dat de vraag van de zin van het leven nieuw leven inblaast .
Uiteraard heb ik de zin van het leven al doorgrond .
Maar zoals dikwijls, is de wereld nog plat .
En dat stoort mij ook niet
Naar mijn weten is er nog nooit iemand van de aarde gevallen .
Maar dat doet er niet toe .
Als men geen last heeft van het zinloze, dan moet er wel een zin zijn .
Maar zoals gezegd, ik ken de zin van het leven, dus daar gaat het hem niet over .
Maar stel dat het leven uiteindelijk zinloos is, zoals menigen dat menen te weten .
Waarom hebben dan mensen er geen last van ?
Een mogelijk antwoord is .
Wij staan op hetzelfde zinloze niveau als de dieren .
De dieren beseffen het niet, en wij ook niet .
De dieren plegen geen zelfdoding omwille van het zinloos leven .
Wij ook niet .
De zin zou kunnen zijn, beseffen dat het geen zin heeft .
En pleeg nu maar zelfdoding, want nu heeft het helemaal geen zin meer .
Het allerhoogste antwoord is gevonden .
De enige strohalm aan te verwerven kennis is verworven .
Adios, goodbye, auf wedersehen , saluut .
Maar aangezien we de zin van het leven ooit benaderen op de ene of andere manier, en dikwijls als we tot de nek in de stront zitten .
Dan moet er haast wel een zin zijn .
Er worden enkel vragen gesteld van antwoorden .
En geen zin, doet het antwoord niet ontstaan, want dat is geen atwoord .
Dus, God bestaat ook ;-)
En ja, die bestaat ook .
Maar dat is een ander antwoord .

17:52 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (6) | Tags: zinloos leven |  Facebook |

Commentaren

ik ken de zin van het leven Dat zegt u---maar inplaats van in raadsels te spreken vertrouw ons uw kennis toe.Het zou veel mensen gelukkig maken.Maar al eeuwen vraagt men zich dat af en niet de domste.Toch komen zij er niet uit.Vertel het ons ! ! Jaren geleden
heeft een bekend schrijver op zijn sterfbed
tegen zijn dochter gezegd,met een laatste glimlach "Ik wist niet dat het zo mooi en eenvoudig was" Maar wat.? Groeten van jes

Gepost door: jessica | 14-07-09

Zo mooi en eenvoudig Al eens dood gegaan ?
Dan zou men weten hoe mooi en eenvoudig het is .

Ik denk niet dat men slim moet zijn om de zin van het leven te achterhalen .
En de zin van het leven, is ook eenvoudig, te eenvoudig en te mooi om waar te zijn .
Maar ik denk dat die dat in een God geloven, er dichter bij staan dan degenen die het niet doen ;-)

Gepost door: Siberx | 14-07-09

reactie Neen ik heb nog geen doodservaring gehad.Ik ken wel zo iemand en heb er veel over gelezen.Maar toch ! Het kan net zo goed een trucje van het onderbewuste zijn om het sterven gemakkelijker te maken.
Ik kan me maar alleen in eenvoudige woorden en zinnen uitdrukken.Kort en verstaanbaar . Ik hou niet van die verheven volzinnen.Het kan mooi klinken maar volstrekt overbodig.
Met groeten van jessica

Gepost door: jessica | 15-07-09

je neemt alles mee pik ik er even uit, want dat is niet juist volgens de kennis die ik heb opgebouwd.

je leven is opgebouwd en al wat je bent en uitstraalt wordt op een of andere manier doorgegeven aan je omgeving of nageslacht. Het is zelfs niet noodzakelijk dat je zelf kinderen moet hebben verwekt om een doorgeefluik te zijn.

Dus "je neemt alles mee" is hier zeker geen duidelijke woordkeuze. Noch materieel, noch geestelijk.

Over het Goddelijke valt ook wel een woordje te vertellen...veel heeft louter te maken met "meditatie" waardoor je je hersenen beïnvloed ...vergroot en zo een betere controle krijgt over het gedeelte dat verantwoordelijk is voor het beheren van emoties en angsten.

Dus het hoeft niet noodzakelijk een "God" whatever it is te zijn.
Trouwens als je mensen hoort, grijpen ze toch voornamelijk terug naar het tastbare...menselijke. Ze nemen (moeder) Maria als voorbeeld of Jezus (mensen....geen Goden).

In onze huidige wetenschappelijke wereld besef je misschien veel beter dat die God je eigen IK is die zelf verantwoordelijk is om zijn eigen God of beheersing van emoties en angsten te vinden. Anderen kunnen in die groei als voorbeeld en steunpilaar dienen...of het nu Jezus,Mohammed, Ghandi, de Paus, de Koning, Einstein of wie dan ook is.

Wat betreft "gratis borsten" zag het ook op tv gedeeltelijk. Dacht dat het Groot-Britannië was i.p.v. USA. Maar het is sowieso algemeen wereldwijd een visie opgedrongen door beelden/reclame, verleden en heden.

Gepost door: life angel | 19-07-09

Bijna alls meenemen ;-) [b][i]Je gaat dood en je neemt alles mee .
Je kennis, je herinneringen, je ervaringen etc.
Hetgeen je achterlaat zijn stofdeeltjes van hetgeen je meeneemt .[/b][/i]
Ik ben er eveneens van overtuigd dat men sporen nalaat .
Daarom dat ik het ook maar stofdeeltjes noem .
Omdat de mensheid toch steeds in herhaling valt .
Is dit teken dat er niet veel overblijft van hetgeen er achtergelaten is .

Wat de god betreft, vindt ik het een interesant visie van jouw .
Ook al ben ik het er niet helemaal mee eens .
De mens keert zich eerder naar het ontastbare in extreme situaties, waar ze de controle niet van hebben .
Alleen een mirakel kan nog helpen in zekere zin .
En als Maria mirakels kan verrichten, is ze dan geen god ?

N.b. ja, Engeland kwam er ook in voor .
Heb het ook maar deels gezien :-)
Alle markten zijn aanspreekbaar tegenwoordig .
Het weerspiegelt misschien de nutteloosheid van het leven ;-)

Gepost door: Siberx | 19-07-09

leven is nooit nutteloos en heeft steeds een zin in zich

één woord, één zin hier geschreven kan een ander mens mss helpen dat is al een zin op zich.

Door jouw tekst en commentaar en omdat ik wat ging opruimen, kwam ik de tekst van Johan Braeckman tegen, gekregen tijdens zijn lezing, maar nog steeds niet gelezen. Met deze dus eens gedaan en nog meer overtuigd nu, over wetenschap of bewezen wetenschap en waarom er geen GOD zoals wij hem onderwezen kregen KAN BESTAAN.

Exacte wetenschap versus pseudo-wetenschappen en de eigen invullingen, verwachtingen of wensen.

Het is NOOIT Maria die zich laat zien of die wonderen verricht, maar de perso(o)n(en) in kwestie zelf door wat hij/zij WIL(len) GELOVEN,WIL(len) VERWEZENLIJKEN, WILLEN ZIEN.

Ik heb nog nooit geweten dat er iemand die geen benen of armen meer had, met echte armen of benen teruggekomen is van Lourdes. Als het daarentegen psychomatisch is en men de kracht moet vinden om dit te verwezenlijken dan kan evenzeer het geloof in Jezelf of zelfs geloven dat Michael Jackson je zal helpen vanuit het hiernamaals evenveel effect hebben, alhoewel juist het groepsgebeuren, het samenhorigheidsgevoel een belangrijk effect heeft ongeacht of dat nu in Lourdes met een Mariabeeld voor je neus of op een andere plaats.
Maria zoals geschetst, geprint, evolutionair in het geheugen geldt enkel als voorbeeldfunctie.
Zo zou het evenzeer Jezus,Mohammed of Ghandi kunnen zijn die je in je visioenen ziet.

Maar als je dan gisteren naar Braambos hebt gekeken en de reportage over "de broeders van liefde" hebt gezien dan zie je in zekere zin wel dat zoals jij het ook reeds verwoordde dat zij die geloven mss gemakkelijker de ZIN of EVENWICHT vinden en door de Eigen Rust die ze uitstralen dit ook op de ander kunnen overdragen.
EVENWICHT - GEESTELIJK - LICHAMELIJK

In ieder geval na het lezen van de tekst, viel er voor mij weer heel wat op zijn plaats en voelde ik een zeer grote INNERLIJKE RUST.

In principe als je lang wilt leven kan je best een bacterie zijn, want die waren er het eerst meer dan 2500 jaar geleden en die zijn er nog steeds. Misschien is onze zin wel om hen in leven te houden haha, wie weet. De eerste mensachtigen bestaan nog maar slechts 5,3 tot 1,8 miljoen jaar geleden dus niks om hoog over de toren te blazen. Slechts een zuchtje in het bestaan van de BACTERIE.


Gepost door: life angel | 20-07-09

De commentaren zijn gesloten.