30-06-09

Te herzien

Eigenlijk, vindt ik het beroep journalist zijn, een beroep met tekortkomingen.
Niet allemaal, en misschien niet bewust of gewild .
Maar het komt er wel op neer .
In feite zijn degenen die de opinie aansturen, gewoon domme journalisten .
Je hebt er natuurlijk die iets bijbrengen .
Achtergrond informatie geven, opzoekingen doen, en waarvan je nog iets kan leren .
Die schrijven dan ook niet in kranten .
U ziet het al aankomen zekers ?
De krant en journaal journalisten .
Ze noemen niet voor niets journalisten ;-)
Maar in feite, als men het bekijkt .
Dan brengen ze verslag uit .
Het is al storend als je ziet dat het enkel sensatie is .
Hoe kan men zich dan een mening vormen ?
Het is nog storender als je hun mening erin terug vindt, want hoe objectief is het nog ?
Hoe juist is de informatie die ze bezorgen ?
Op zich, maakt het nog geen dom beroep .
Verslag uitbrengen is in feite een copy paste van feiten die gebeuren .
Daar moet je niet bij nadenken .
In wezen, zou er meer achtergrond mogen aan vast zitten .
De gruwelijke daden worden mooi uitgespreid .
Het leed die er het gevolg van is, wordt amper vermeld .
De sensatie is, ... bedreigd met een mes, 3 mesteken etc .
Dat het slachtoffer buiten levensgevaar is, is mooi .
Dat het slachtoffer daar nog jaren de gevolgen zal meedragen, wordt amper vermeld .
De ernst van de daad wordt realistischer; en is meer toepasselijk voor het slachtoffer .
Nu is het; het slachtoffer geneest en we zijn het vergeten .
Hoe kan een mens zich een idee vormen van de ernst van het probleem ?
Een poging tot moord, is maar een poging .
Het slachtoffer is een geteroriseerde persoon .
Erg hoe ze in Palestina moeten leven .
Het alledaags geweld, en oorlog .
De mensen leven in angst .
Dat kunnen wij ons inbeelden ; die angst; want er is constant gevaar .
Wel, voor een slachtoffer is er ook die angst .
Enkel wordt dit nooit vermeld, of ergens tussendoor om aan zijn plichten te voldoen.
Journalisten zouden iets meer bijdrage hebben aan informatie .
ALs ze zelf achtergrond informatie zouden hebben, willen krijgen, en gebruiken .
En niet enkel de sensationele achtergrond .
Niet enkel de gevolgen .
Maar mogelijk ook de oorzaak .
Vragen stellen is mooi .
Hoe is dit kunnen gebeuren ?
Mooi dat men zich dit afvraagt .
Maar daar blijft het bij .

Het is begrijpelijk dat de journalist tijdsdruk heeft .
Dat het beknopt moet blijven, willen ze snel zijn .
Dat er ook veel nieuw nieuws verhandeld wordt .
Kwantitteit gaat boven kwaliteit .
Kwaliteits sensatie misschien, des te erger in feite .
De meningen worden bespeeld in één richting door gebrek aan kwaliteit .
Zelf ministers regeren via de krantenknipsels .
Het staat in de krant ; dus is het waar .
De feiten ja, de rest, ?????
Een ongeluk ; ja, reed te hard ?????

Een journalist is niet per definitie dom .
Zijn beroep is mogelijk dom, zoals roddels moet je niet veel verstand hebben .
En dat is dan een draagsteen van onze maatschappij .

Meer en meer komen wij tot de vaststelling dat de daders er goedkoop van afkomen .
De slachtoffers die een groot deel van hun leven gevangen zitten met de gebeurtenissen .
Hetgeen ze doostaan hebben om te staan waar ze staan, en tot het niets is herleid in een oogwenk .
Er is niet enkel ontnomen hetgeen we weten, hetgeen vermeld wordt .
Er zijn voorafgaand opofferingen gedaan .

Er is na de feiten nog een hele nasleep van onrecht .
Dat zou een minder vertekend beeld zijn van de reële schade .
Dat zou een realistischer beeld geven van de straf die ertegenover staat .
Dat zou een antwoord kunnen geven aan hetgeen werkelijk een probleem wordt .
Verdraagzaamheid, is niet iets dat je hebt omdat alles onrechtvaardig aanschouwd wordt .
Daar moet rechtvaardigheid tegenover staan .
Als de journalistiek toch een invloed heeft .
Dan zou het onrecht aangekaart mogen worden met een niet vertekend beeld van de feiten, zonder sensatie .
En niet enkel de nasleep , ook de offers .

We kunnen goed zijn .
Maar als het goed zijn, onrechtvaardigheid in stand houdt .
Zijn wij dan goed ?

Het zou voor beide partijen; dader en slachtoffe, rechtvaardiger zijn dat de feiten netjes op een rij werden gezet .
Meer achtergrond informatie zou voorhanden zijn .
Om zo, een onrechtvaardigheid zo klein mogelijk te maken .

09:15 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.