24-01-13

Betere wereld

Iedereen streeft naar een ideale wereld.
Maar door al dat streven raken we net verder verwijderd van het doel.

Lees meer...

19:50 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inquisitie, ideale wereld |  Facebook |

15-03-12

Beperking tot aantal medeleven ?

Na een beetje gesurft te hebben, en hier en daar nieuwjes gelezen te hebben stoot ik op een artikel die het ongehoord vindt om een verwijzing naar Marc Dutroux en de priester mistappen in deze wereld in het busvoorval jongsleden.

Ik heb dan ook het schandalig artikel aangeklikt en gelezen.
Waar de mensen zich toch aan storen, terwijl het eigenlijk niet eens te maken heeft met de voorval zelf, doch, een algemene mogelijke vaststelling als er iets gebeurt met kinderen.
Ongepast en ongehoord die verwijzing.
Lezen de mensen wel, of lezen ze enkel hetgeen ze denken te lezen?
Uiteraard is het voor een journalist misschien ongepast om dingen als waarheid te omschrijven, terwijl het mogelijk om een indruk gaat.
Maar, deze jopurnalist heeft verder gedacht dan zijne neus lang is, wat we tegenwoordig weinig tegenkomen.

Ook ik was onder de indruk toen ik s'morgen het nieuws hoorde.
Het doet je iets, maar wat juist ?
Een bus vol bejaarden beroerd ons minder, en waarom ?
Ook dit zou deze journalist kunnen gedacht hebben.
Waarom ?
Dutroux was niet verweven aan het busongeval, doch aan hoe en waarom wij zo excessief reageren op dit voorval.
Slachtoffer hulp doet ook maar de nabestaanden helpen, en het land is in shock, waarom ons land niet in vraag stellen; waarom wij zo geschokt zijn?
Is de mens beperkt in het medeleven het kan meevoelen ?
Zijn wij idd gevoeliger geworden aan een bepaalde groep doordat er in het verleden gebleken is dat wij tekort schoten in de bescherming van zwakkeren, zoals de journalist het durft aan te halen ?
Mogelijke realiteiten waar we over mogen nadenken.
Veranderd dat iets ?
Neen, we gaan niet een heel land in groeptherapie zetten, is ook niet nodig.
Doch, schudt het ons wakker alszijnde, hebben wij andere belangrijke dingen nog in het oog  ?
Focussen wij ons niet teveel en overdreven op één groep ?
Ouderen worden met de macht mishandeld, opgesloten, gegijzeld en gedood, totdat er een massa voorval aan het lichtkomt, en dan zijn wij geschokt.
Terwijl het wel degelijk aanwezig is, en het ons gewoon onberoerd laat.
Misschien omdat wij maar beperkt medeleven kunnen betuigen en voelen .
Bescherming van de zwakkeren, daar horen geen anderen dan kinderen toe.

 Is dit een schandalig stukje denken ?
Ja, voor vele mensen wel, zeker nu, vandaag en morgen.
Het was misschien meer iets voor overmorgen of de dag erna, of nooit.
Dit heeft niets te maken met het dramatisch busongeval, doch, heeft dit voorval wel zaken naar voren gebracht waar over mag nagedacht worden, hetzelfde als was die tunnel wel veilig ?
Is het ongehoord om nu aan de veiligheid van die tunnel te denken ?
Neen, men zal denken van niet, omdat we herhaling in de toekomst willen voorkomen .
Zo is het omstreden artikel misschien geen bijdrage tot voorkoming van een toekomstig busongeval met zeer zware gevolgen, maar een bewustwording dat we niet teveel op één ding mogen focussen, daar we andere zaken uit het oog verliezen.
Indien het een bus met chinese kinderen had geweest, hadden wij er ook anders tegenover gestaan, ook om over na te denken welliswaar.

Het omstreden artikel :http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/03/14/accident-...

 

06:37 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-01-12

Een scratch gedacht

De verwondering is altijd groot als het op reacties neerkomt waarvan men denkt, daar is niet over nagedacht.
Of op zijn minst, daar is niet dieper over nagedacht.
Ik vroeg me steeds af, waarom hebben de mensen een mening, maar die reikt niet verder dan het, nu op dit moment; de ingeving.
Precies een gok, waar de uitkomst is zoals het nu op dit moment goed uitkomt.
Hoe ze zich op dat moment voelen zal hun gedachten en meningen beinvloeden.
Wel, zo is het dus ook wel, en ook niet helemaal.
Een mening erop nahouden ja, erover nadenken, neen !
En de mening bestaat steeds uit het ik standpunt, ik die er zich goed bij voelt, nooit vanuit het eerlijkheids standpunt, waar men soms minder fraaie kanten zou te zien krijgen.

Het zou een enquëte kunnen zijn, waar niemand aan moet deelnemen, of iedereen er steeds aan deelneemt zonder het te weten.
Want, ondoordachte meningen zijn er veel.
Ze moeten niet steeds juist zijn, maar diepgang geeft aan dat erover nagedacht is.
Hetgeen de meesten hun gedachten zijn, kunnen we bestempelen alszijnde zonder ver reikende gedachten.
De doorsnee mens voldoet er ruimschoots aan; en waarom ?
Tijd, interesse, aanleg, aangeleerd.
De mens heeft geen tijd om na te denken, ze moeten leven, dingen doen die hun leven rijker maakt.
Nadenken en lichaamlijk lam liggen hoort daar niet bij.
Ze belemmeren zelf anderen om over dingen na te denken, door ze bezig te houden met wat zij belangrijk vinden.
Want, de maatschappij is sus en zo, en niet anders dan wat de meerderheid doet en denkt.
Als er moet nagedacht worden, zijn er mensen die er hun beroep van gemaakt hebben.
Zo hoeven wij enkel maar de uitkomst te slikken waar zij voor betaald geweest zijn.
Men zal nooit weten of deze mensen hun loon eerlijk verdiend hebben of niet als we zelf niet gaan nadenken.
Of gaan we daar iemand anders voor betalen ?
Niet denken kost geld, nadenken kost tijd, en tijd is geld.
Om erover na te denken 

21:44 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-08-11

Lybië

Er zijn verschrikkelijk veel dingen dat men in deze wereld in vraag kan stellen.
Maar Lybië is nu wel één van de meest in vraag te stellen voorvallen .

Ik ben enerzijds blij dat er toch nog journalistieke enkelingen zijn die de oorlog in Lybië in vraag stellen .
En anderzijds heb je de populistische prietpraat die niets zegt.
Veel rommel op het internet, zoals hetgeen wij voorgeschoteld krijgen .
De minder opvallende en naar mijn mening meer interesante bedenkingen vind je niet in het alledaags nieuws .

Vandaag lees ik dat de Unesco vraag het Lybisch erfgoed te sparen .
Daar is niet over nagedacht geweest bij het begin van de oorlog.
Och ja, sorry, wij voeren toch geen oorlog!
Wat was de westerse bewoording voor bommen werpen zonder oorlog te voeren ?
Militaire oefening ?
Of was het een De resolutie .
Is dat niet meer iets voor terroristen ?
In alle geval, het verschil is niet merkbaar .

Waarom hebben ze Moammar Kadhafi aangevallen ( wat wij niet gedaan hebben )?
Wel, dat ik daar geen rechtvaardig antwoord op heb gekregen .
Misdaden tegen de menselijkheid zou zoiets moeten zijn.
Reden om een land plat te bombarderen .
Er hadden in 100 jaar minder slachtoffers geweest dan nu in een week .
We wassen onze handen in onschuld, want we beschermden enkel maar burgers.
Gewapende burgers welliswaar, maar burgers.
Een wapen volstaat niet meer om als militair aanschouwd te worden.
Wat van Al-Quaida dan ?

Ik las bij een journalist zijn blog dat het geen mooie oorlog was.
Hij gaat in de geschiedenis terug waar er een mooie oorlog was geweest.
Mooi is waarschijnlijk proper en met overtuiging .
Deze oorlog was dat niet.

En dan nog een bedenking inzake deze vuile oorlog .
De rebellen, want dat zijn dan de niet militairen, de rebellen hebben geen wapens van ons gekregen.
Wel werden ze gesteund met goede raad en niet dodende materiaal die hun meer vooordeel zou geven, nachtkijkers, kogelvrije vesten etc.
Daar zouden ze ver mee gekomen zijn !
Wapens die kregen ze niet, wij ( het westen ) zouden de tegenstanders uit de weg ruimen.
Uiteindelijk had het westen meer slachtoffers gemaakt dan de rebellen voordat deze laatsten hun woede en wraakzucht zouden botvieren op hun tegenhangers.
Qua dodenaantal zullen ze nu ons nu wel voorbijgestoken zijn .
Met wat ? Nachtkijkers en nkogelvrije vesten !?
Laten we niet naif zijn, ze hebben wapens gekregen van ons .
Enkel is er hier geen spoor van te vinden, en zodoend,e ook geen verantwoording verschuldigd.

En nu dat wij het land Lybië hebben bevrijd van de tiranie van Kadhafi, wat nu ?
Daar zijn meer mensen terug te vinden die menen dat het nu pas echt begint.
Geen wederopbouw, meer een aftakeling waar wij geen vat op hebben.
Zoals de ene of andere wist te schrijven, het is een process naar ... democratie .
Of naar iets anders, zoals tiranie en een andere dictator .
Enkel zijn de kaarten nu anders uitgedaald .
En waarom niet in een regelrechte burgeroorlog of stammenoorlog !

Ooh, wat hebben wij gedaan ?
Niets uiteraard, wij hebben niets gedaan .
Te laf om de oorlog te verklaren, te laf om de touwtjes in handen te nemen, te laf in al zijn glorie .
Het wordt onze , de ver van mijn bed show .
En; we konden dit niet voorzien , toch !
Artikels alszijnde een tweede Irak, nog erger als Irak komen de kop opsteken .
Stop met plunderen, moorden, verkrachten zijn lwaardeloze opzoepen.
De vuilste en smerigste oorlog is voorbij, tijd voor ongestraft daden tegen de menselijkheid te plegen .


09:37 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-06-11

Demo-cratie sucks

We zitten vast, we zitten sloot dankzij onze democratie.
Mensen betogen opdat er een regering zou komen.
Anderen blijven thuis omdat betogen om hetgeen er is ( niets dus ), weer eens een unicum zou zijn voor ons land.
Maar we vinden onszelf nog steeds beter dan al de anderen zonder democratie.

Lees meer...

17:26 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-06-11

Nog steeds de kruistochten

Waar is de tijd van eer ?

Oorlog voeren is op zich niet goed; maar soms noodzakelijk.
Moest alles koek en ei zijn, dan waren er geen oorlogen nodig.
Maar het kan nooit peace and love zijn op deze wereld.
Gewoon teveel verschillen die met elkaar botsen.
Moesten al die verschillen elkaar nooit ontmoeten, dan zullen er al minder oorlogen zijn.
Maar de mens moet zijn verschil kunnen opleggen aan de anderen; en dat maakt vonken.

Vroeger was het godsdiensig geloof een goede reden om oorlog te gaan voeren.
Want, wij of zij waren beter dan de anderen.
Of; wij waren ooit hier als eersten.
Tegenwoordig is het geloof "vrijheid", "democratie", en mogelijk nog andere wazige redenen.
En als dat niet meer werkt, dan zal er iets anders zijn.
De reden is altijd lucht en de overtuiging van ons gelijk.
En het probleem is, dat we onze overtuiging willen opleggen aan anderen met hun eigen anders denkende overtuigingen.

Onze democratie is gebaseerd op de meerderheid, tenminste; zegt men !
Moest er iedere keer een stemming gebeuren op alles en nog wat, er zou waarschijnlijk niet veel van in huis komen.
Allemaal tevreden of ontevreden burgers.
Nu ook uiteraard.
Wat wilt zeggen dat democratie van de meerderheid of zoals bij ons de minderheid steeds ontevreden mensen met zich meebrengt.
Misschien dat deze van de minderheid de meeste ontevreden weet te creëeren.
Ik ken geen enkele burger die tevreden is met onze democratie.
Het is niet omdat we niets eraan kunnen doen, dat het goed is .

Ik volg het nieuws van ver, de ver van mijn bed show .
Maar wat ik opvang ziet er allemaal niet goed uit.
Ik zou haast durven zeggen, van A to Z trekt het op niets.
En van A tot Z wordt het ingekleed om hun beslissingen te kunnen rechtvaardigen.
Ook dat trekt op niets.

Wat zijn ze in Libië bezig ?
We gaan de burgers beschermen maar geen oorlog voeren tegen het land.
We schakelen alleen militaire instalaties uit van de grootste ( die dat zal winnen als we niets doen ).
Dan zijn ze nog wel 10maal sterker, maar we doen het toch maar.
?????
Waar zijn ze mee bezig ?
En zeker die Belgskes i
Wat als er van onze kant zouden sneuvelen ?
Krijgen we een herhaling à la Vietnam, waar ze al bleitend terug zijn gelopen, omdat ze  hun pollen hebben verbrand .
Neen, het kan best een herhaling zijn.
En de burgers beschermen ?
Dat gelooft toch geen mens zeker.
Dictatoren moeten uitgeroeid worden.
De slechte naklank van dictatoren is hun reden, niet de mensen beschermen .

De US neemt enkel de dollar belangen op zich.
Waar geen geld is, zullen ze ook niet om vechten.
Europa krijgt de kruimels, en het brengt hun niets op.
Mogelijk nog erger, het omgekeerde van wat ze als reden voorschotelen.
Er bestaat geen oorlog zonder gesneuvelden.
De verliezer zal altijd gaan schuilen tussen de bevolking.
Of het nu het ene of het andere is, de burger is altijd de pineut.
En als men denkt daar iets aan te kunnen doen, dan moeten ze het land laten ontruimen van al die dat niet willen vechten, en men laat de anderen maar doen.
Maar neen, het moet zielig blijven of hun reden om zich te moeien verdwijnt.

10:41 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-06-11

Leren aanvaarden

Het leven bestaat veel uit het leren aanvaarden.
Wie dat niet kan zal nooit tevreden kunnen zijn .
Sporadische opflakkeringen van gelukkig zijn zal aan hun besteed zijn.
Of is het enkel een tevredenheids gevoel dat evensnel wegebt als de zee.

Lees meer...

10:36 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-04-11

Zo voorspelbaar

Dat de mens voorspelbaar is al lang geweten ( achterhaald )
Het is daardoor dat ze zo makkelijk te manipuleren zijn .
Op mijn vorige post en eigenlijk ook het ontspruiten van die post die ook wel te voorspellen had kunnen zijn, een te voorspellen reactie.
Waarom voorspelbaar ?
Een klacht heeft altijd een oorsprong, dus is er wel iets.
Waar rook is, is vuur.
Wie rook creëert dat intereseert ons zelf niet.
Maar aangezien er iets is, heeft een klacht sowieso zijn reden.
Wat de reden ook moge zijn, dat maakt op zich ook niets uit.
De mens met de klacht wilt zijn reden opgelost zien.
Maar de reden kan een niet geldige reden zijn om een volksverhuis te realiseren.
Dus, zullen er redenen aangehaald worden die eigenlijk ook geen noemenswaardige redenen zijn maar die aanvaardbaar zijn om een eventuele volksverhuis te overwegen.
We zijn zelf zover dat we in een democratisch land als België, twee klachten moeten hebben om een volksverhuis toe te passen.
De oorspronkelijke reden kan zijn ,angst ( onveiligheidsgevoel ).
Voorzover het geen rassisme kan zijn.
Een reden kan zijn overbezorgdheid ( wat zou er allemaal niet kunnen gebeuren hé )
Geen redenen om actie te ondernemen uiteraard, maar de overlast is er wel.
Een mens kan er wakker van liggen.

Ik zou als eerste oplossing meegeven dat ze zich psychologisch laten verzorgen voor fobieën.
Waarschijnlijk moeten alle vrouwen dat dan laten doen, maar soit, het zij zo.
Want in onze buurt, en ik kan het al weten.
Zijn het toch wel de vrouwen die problemen hebben met dit of dat, den diene of den andere.
Venten hoor je niet zo gemakkelijk zeuren over buren, ook al gebeurt dit wel eens.
Maar in verhouding veel minder moet ik eerlijkheidshalve zeggen.
Misschien zijn ze minder sociaal, dat kan ook .
Maar alleziens, er zal wel altijd iemand in je omgeving zijn die problemen heeft met U, of uw manieren van doen of leefwijze.
Iedereen moet voldoen aan hetgeen men van hen verwacht.
Zoveel uiteenlopende, tegen elkaar indruisende verwachtingen van evenveel mensen met hun eigen visie hoe alles moet zijn in hun wereld, en zo ook in hun omliggende omgeving.
De haan wordt verbannen uit het platteland, kinderen moeten het stiller doen in scholen , de klokken moeten geluidsmuren hebben.
Allemaal veranderingen om enkele werelden die zich eraan storen.
Ik zou zeggen, wacht maar tot uw wereld iemand stoort .

Veel geluk ermee .

Dat allemaal is zo voorspelbaar dat men er niets tegen kan doen.
Het is een ingebouwd mechanisme waar het verstand op nul wordt gezet, gezond verstand welliswaar .
Want het verstand van de oertijd stuurt onze gevoelens aan, en onze gevoelens doen ons nog steeds handelen.
En nog steeds is het zelfde stramien van duizendan jaren terug.
Er is niet zoveel veranderd in dat opzicht.

Zoals ik het ooit nog al zei, probeer niet iedereen tevreden te stellen, want je zal ontevredenen creëren.
Dus, wees kieskeurig wie je ontevreden maakt, en je zal er het beste bij varen.

03:11 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-03-11

Triestig

Awel t'is triestig, bedroevend, zielig.
Er zal wel altijd iemand klagen in je omgeving.
Zo ook bij ons.

Kom ik lekker thuis na een dagje "ontspannend " werken.
Honden uitlaten, een kopje koffie etc.
Het dagdagelijks ritueel.
Ineens rinkelt de voordeur bel.
Amai; die hoor je heel goed als het rustig is.
Ik open de deur en staat daar een dame met de mededeling dat er klachten zijn over onze honden.
Het gaat allemaal zeer snel.
Ze stelt zich voor, laat mij haar identificaie badge zien en rattelt door.
Ook vervelend voor die mensen die een klacht moeten onderzoeken bij de mensen thuis.
Maar goed, ik kom uit de lucht gevallen.
Lawaai, gefoefel en weet ik nog wat allemaal voor argumenten dat een mogelijke anonieme beller heeft achtergelaten als info en steun van zijn/haar klacht.
Mogelijk ook verwaarlozing, fokteven ( broodfokker ) en misschien nog een heleboel zwaar doorwegende argumenten om hun klacht zwaar genoeg te maken.
Ik nodig ze uit om te komen kijken, en ze vraagt op hetzelfde moment om ze te mogen zien.
Geen probleem uiteraard, ik weet dat er niets schrikwekkends te zien is.
Ze is niet bang van honden, dat is een goed punt.
Zo kan ze alles een goed zien en bekijken.

Haar eerste opmerking was, ze zijn mooi en zien er gezond uit.
Ha ja, ik doe er wel wat mee hé.
Met een zieke hond kan je niet veel aanvangen.
Ze vraagt de ouderdom, of ik ermee kweek, of ik shows doe.
Ik moet op de meeste vragen negatief antwoorden.
Behalve de ouderdommen uiteraard .
Zo ongeveer, ik hou dat niet echt bij, tenzij het noodzakelijk is.
En dan kijk ik wel in hun boekjes.
Zijn ze gechipt ? Ja .
Ingeënt ook, we gaan er soms mee naar het buitenland.
Heeft u enig idee wie er klacht kan ingediend hebben ?
Neen, ik zou niet weten wie er nu de behoefte aan heeft om klacht in te dienen.
Woont u hier al lang ?
Bwa, toch al eventjes.
Blijven alle honden hier ?
Ja, natuurlijk.
Ik zeg ze dat ze de buren mogen ondervragen, en dat we af en toe eens polsen hoe ze het ervaren.
Maar als we niets weten, weten we ook niet wat leeft.

Nu, t'is zielig dat er zo een moeiallen zijn op deze wereld.
Het is goed dat er sociale controle is.
Maar dit is net iets TE sociale controle.
Er is geen reden om ook maar te vermoeden dat er iets niet pluis is.
Zien ze honden gaan en komen?
Zien de honden er niet gezond uit?
Lopen er drachtige teven rond ?
Komen er om de vijf voet mensen bij ons om een pup te kopen ?
Neen, neen en nog eens neen.

De sociale controle werkt belastend.
Mensen moeten voor hun gaan controleren.
Gaan ze er beter van slapen ?
Waarschijnlijk niet.
Het is niet omdat alles in orde is, dat ze er een gerust gevoel bij hebben.
Waar rook is is vuur.
Dus, hebben de controleurs hun werk niet goed gedaan; zeker weten !
Ze vinden het ook erg van hun tijd om op zo een vaag vermoeden te gaan controleren.

Maar nu zitten wij wel met de vraag, wie Ooo wie is die bemoeizieke persoon die denk iets goeds gedaan te hebben op deze wereld?
Behalve mensen pesten, hebben ze niets goeds gedaan.
En als het anoniem is, dan krijgen ze niets te horen.
Was het niet anoniem, dan krijgen ze hun zin niet.

Overal waar je bent zal er wel iemand last hebben van jouw.
Als we daarnaar moeten leven, dan leef je niet meer.

 

19:14 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

09-03-11

Vragen stellen

Er wordt gevraagd een link op een forum te plaatsen in plaats van een webcam foto.
Ik doe dit niet, en met redenen die voor mezelf van toepassing zijn.
Ik kan begrijpen dat mensen mij eventueel zouden vervloeken op zo een momenten.
Maar ik ben nu eenmaal zo, en dat zal niet veranderen.
De reden maakt op zich niet uit, dat moet ieder voor zich uitmaken.
Maar; als iemand anders reageert dan dat men zou verwachten, dan kan men zich er vragen bij stellen.
Waarom ?
Zoals ik mij de vraag stel, waarom zouden ze zich misnoegd voelen ?
Uiteraard omdat ik niet tegemoet kom aan een wens.
Op zo een momenten kan men alle richtingen uit inzake mogelijkheden.
Ik plaats de link niet omdat sus en zo.
De ergste gedachten het eerst.
Egoisme, lui, in de belangstelling willen staan etc.
Dat zijn mogelijke opties maar niet met zekerheid vast te stellen.
Misschien zijn er andere beweegredenen !
Maar die gaan we niet overlopen omdat ze niet in onze gedachten opkomen.
En ja, er zijn andere redenen waarom een vraag niet ingewilligd wordt.
Het is niet evident om een wens niet tegemoet te komen.
Maar het uitleggen van het waarom is niet altijd op zijn plaats.
Off topic .

Nu, ik weet ook niet of ze misnoegd zijn.
In ieder geval, een andere persoon heeft wel een link geplaatst.
En dan kunnen wij ons de vraag stellen, waarom heeft die dat gedaan ?
Bemoeizucht, in de belangstelling staan etc.
Het zou kunnen.
Maar het kan ook gewoon behulpzaamheid zijn.
In ieder geval, deze pesoon heeft zich misschien niet de vraag gesteld waarom de link niet werd geplaatst.
Hij kon het afleiden uit het vooorgaand bericht die een volgende foto was nog steeds zonder link.

En nu gaan we het weten.
Met een link discusieren over een visueel iets dat een link moet blijken.
Misschien dat de link ooit verbroken wordt, en dan is het onderwerp eveneens weg.
Het is een webcam, dus de dagelijkse foto's evolueren met de tijd.
Ga je in de zomer kijken, dan is het aannemelijk dat er geen sneeuw is.
Waar slaat de discussie dan op als ooit iemand het eens naleest of erheen wordt gestuurd van kijk daar eens.
De kwaliteit bepaald de keuzes, het medium, het onderwerp hebben allemaal invloed op keuzes die je maakt.

In de belangstelling staan ?
Ik denk niet dat er gesmeekt zal geworden zijn om een link te verkrijgen.
Dus, die belangstelling kon ik niet winnen.
Egoisme misschien ?
Waarom niet, egoisme is een mooie eigenschap als het een beter doel heeft.
Luiheid kan men mij moeilijk verwijten aangezien de foto plaatsen meer werk vereist dan de link.
Maar misschien zijn er mensen vindingrijk genoeg om mogelijkheden aan te reiken.

 

12:14 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-03-11

Regeringen; moordenaars ?

Mouammar Kadhafi.

Het is mogelijk mooi om een land zijn vrijheid te geven; maar ....
De maar is, kon er een bloedbad vermeden worden ?
Iedereen is ervan overtuigd dat wat ze beslissen de juiste en enige juiste keuze is en kan zijn .
Maar ... .
Uitgezonderd dat een land zijn vrijheid wilt ( toch een deel, er zijn pro en contras ), moet dit met noodzakelijk bloedvergieten?
Ach ja, we bieden hulp, eten, medicatie en "wapens" .
En de regeringen verfoeien Kadhafi.
Ze zijn zelf al klacht gaan indienen bij het hooggerechthof voor misdaden tegen de menselijkheid .
Wat een hypokriet gedoe, dat was ervoor toch ook al .
Neen, nu voelen ze het moment aan om het te doen.
En wat denkt meneer Kadhafi ?
Ik heb niets te verliezen, dus, gaan we strijden voor mijn vrijheid.
Dat had een mens met verstand ook kunnen inzien .
Al dat leed tengevolge van hun houding tegenover de Libische leider is te voorspellen.

Het is misschien niet echt eerlijk om Kadhafi met rust te laten en hem asiel te geven.
Maar een klein gebaar zou al dat bloedvergieten mogelijk overbodig gemaakt hebben.
Kadhafi is niet dom, hij ziet ook wel wat er gebeurt in de wereld, en kent de gevolgen.
Zijn enige uitweg, aan de macht blijven en proberen alles terug onder controle te hebben.
Dan zit hij weer voor ettelijke jaren gerust op zijn troon, en het volk is niet vrij zoals wij zouden willen dat ze vrij zijn.

Bij al dat vorige heb ik de mening toegedaan dat al degenen die zich tegen Kadhafi keren, en hem de nek willen omwringen; gewoon massa moordenaars zijn.
Omdat ze gewoon geen enkel alternatief reiken.
In deze situatie zouden alternatieven mogelijk minder slachtoffers maken.
Dat weten we niet, en zullen we nu zeker nooit weten.
Maar al diegenen die voor deze oorlog gezorgd hebben zouden allemaal zelf berecht moeten worden voor daden tegen de menselijkheid.

12:06 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-02-11

Sociaal zijn

Het is een tijdje geleden dat ik nog op mijn blog ben komen schrijven.
Het leven bestaat onder andere uit; ervaringen opdoen en kunnen plaatsen/verwerken.
Misschien ben ik in een ervaringsfase opdoen  terecht gekomen.
Het juiste evenwicht zoeken in al hetgeen ik leef.
Hopende om bestand te zijn tegen de toekomst; want; men wilt zo min mogelijk fouten maken.
En als er fouten zijn, wilt het zeggen dat het evenwicht er nog niet is
Ach ja, ik kan nog niet veel zeggen over de nieuwe ervaringen.
Positief dat ik ze mag meemaken.
Er moet nog veel gedaan worden, de tuin, het huis en wie weet wat nog allemaal.
Het leuke is dat het verschil man versus vrouw groot is qua denken.
Tegenovergesteld ?
Ik weet het niet, anders is zeker.
De prioriteiten verschillen.
Vrouwen stuff laat ik liever aan vrouwen over, en bemoei mij er zo min mogelijk mee.
Een mening kan, maar daar zou het erbij mogen blijven.
Het leven is al druk genoeg.
De oude dag speelt mee ( energie besparin ).
En ook de eigenheid van de mens speelt mee.
Ik geniet van de verhalen die verteld worden over alledaagse dingen.
Maar zelf vindt ik de mijn niet belangrijk genoeg om te vertellen.
Terwijl dat het toch een snuifje aangenaam sociaal zijn is.
Ik ben minder sociaal aangelegd, maar dat wist ik al.
Alleen wist ik niet waar ik de vinger op moest leggen.

Kan men die vaardigheid aanleren ?

09:22 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-10-10

Grote broer

Mijn oudste broer is heengegaan .
Onverwachts.
Het dringt niet door tot in mijn ziel; ik weet het .
Soms heb ik moeite, omdat het toch waar zou kunnen zijn .
Ik weet dat het waar is, maar de hoop blijft bestaan dat ...
En dit zolang hij niet is begraven .
Ik weet het uit ervaring, de hoop dat het een schijndood is blijft bestaan .
Maar eenmaal ten gronde, is het dan zelfs te laat indien ...

Een bepaald beeld heb ol van hem in gedachten .
En dat zal zo blijven .
Dat beeld heeft hij naar mij toe gemaakt .
Het luisterend oor, de grote broer .
Hij had zeker minpunten; maar dat maakt hem juist .
Ik heb tranen in mijn ogen alsof ik over een overledene aan het schrijven ben .

Ik weet niet wat ik moet denken over de gebeurtenis .
Is het goed of had hij langer mogen blijven .
Enerzijds was hij niet ziek dat het uit zijn lijden heeft verlost .
Hij is in stilte heengegaan.
En daar ben ik blij om .
Maar was het hoog tijd dat hij moest heengaan ?
Ik hoop het en zal het mogelijk nooit weten .
Ik had nog graag bij hem gaan zeuren over het ouder worden.
En nu ben ik de oudste broer .
Maar alleen hij is en blijft de ware oudste broer.
En hij deed het als de beste, altijd .

Ik weet nog heel goed hoe hij mij naar school bracht en ophaalde .
Ik was toen vijf jaar .
Ik weet hoe hij mij plaagde, hoe we samen in de klinch hebben gelegen met buurtbewoners .
Hoe hij ze had weestaan en hoe ons vader ons ter hulp is geschoten .
Het zij weinig dingen die we echt samen hebben beleefd, hij was toch vijf jaren ouder en de wegen scheiden zich sneller .

Hoe weet je dat de oudste broer de titel verdiend ?
Als iedereen ernaar handelt en het eerbiedigd .
En dat deed hij zeker .
Hij verdiende gewoon onze oudste broer te zijn .
Dat had gewoon niemand anders kunnen zijn .

Ik heb geen probleem om geen afscheid te kunnen genomen hebben .
Het is onverwachts, en dan zeuren had ik maar ...
Dat is het leven, je kan je niet op alles voorbereiden .
En je leven vergallen met de gedachte van je kans niet te willen missen .
Dan heb je je hele leven afscheid genomen .
Uiteindelijk ging het er toch van komen, maar dit is wel snel .
Te snel ?
Ik weet het niet.

Met de gedachte van mijn heengaan het is al gespeeld.
En de leegte voor de laatste van ons gezin.
Zijn beklag niet kunnen doen bij een broer of zus .
Omdat je de laatste bent.
En dan klamp je de buitenstaanders aan om een luisterend oor.
Je wordt een zeur en iemand die beter kan vertrekken .
Alleen is maar alleen .
En je oorspronkelijk gezin is toch wel de ruggegraat van je leven .
Want daar zou je normaal gezien altijd terrecht kunnen om eendert welke reden ook .
Dat zijn we zo gewoon dat we het niet eens beseffen .
En dat is wederzijds .

Ik had hem nog graag horen lachen, zien lachen, grappen vertellen .
Ik had hem nog graag gezien zoals hij is .
Als geheugen opfrisser.
Maar ik zie hem zoals hij is en hoop dat het nooit zal vervagen .

06:13 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

23-08-10

Rijden, saai ?

In het leven veranderen er steeds dingen die je graag doet, minder graag en niet graag doet .
Zoals bij het eten, en zoals bij zovele dingen waar we misschien niet stil bij staan .
Zo reed ik vroeger graag met de wagen .
Daarna stak het mij tegen wegens agressie en allemaal minder mooie dingen .
File ?
Ach, als het rijd, rijd je ook .
Goede muziek maakt veel goed; daar je anders misschien er niet eens de tijd voor hebt om ernaar te luisteren .
Maar soms heb je andere zaken die je bezig houden .
Zoals een voertuig die je voorbij sjeest, en die je enkele killometers verder voorbijgaat .
Waarna die je enkele killometers verder je weer voorbij vliegt .
En die je dan weer eens voorbijgaat zonder overdreven snelheid te doen .
De eerste keer denk je, die is aan het bellen.
De tweede keer; die heeft het druk .
De derde keer denk je, die moet mij gewoon voor zijn .
Dan moet ik altijd denken aan een stront en de vliegen .
Waar ik de drol ben, en zij de zwerm vliegen .
En dan is eigenlijk het rijden minder saai .
Je kijkt in de verte of je hem al ziet .
Je wilt geen race gaan houden, dus hou je je snelheid in een constante, want soms gaat je snelheid omhoog .
Je wilt toch wel weten waar die zit .
Vandaag was er een bakske nitro en een witte bestelwagen met een duitse nummerplaat .
Ze deden ook haasje over.
Maar die hadden schijnbaar elkaar in het vizier .
En ik reed ze weer eens voorbij zodat zij mij weer eens aan een veel te hoge snelheid konden voorbij vlammen .
Voor hun was het ook niet saai .
Misschien stresserend; maar niet saai .
Daarna ben ik ze uit het oog verloren, en werd alles weer normaal .
Weer de saaie bedoening van vooruitgaan, de agressie en het egoisme.
Maar verder steekt het mij niet meer zozeer tegen als een tijd terug .
We passen ons aan, we leren ermee leven, en hopen op beterschap .

17:06 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-08-10

Test publicatie via email

Dit is een test, zoals zovele tests die gedaan worden .
Ik zou het kunnen niet posten en als concept laten gelden .
Maar ik ben lui, en doe het liever zo .
Iedereen mag weten dat het via mail kan.
Het is geen forum, dus het hindert niet .
Het is via email op mijne pc, dus, kan ik moeilijk iets kwijtgeraken door de connectie die wegvalt .
Allee, het kan menige voordelen hebben .
Daarom, deze test uiteraard .

09:53 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-08-10

De lege kuip mysterie

We zijn verbouwingen aan het doen.
Met de grotere werken waar ik amper aan te pas kwam, zijn er kleine beschadigingen veroorzaakt .
En die moeten hersteld worden .
Vul ik een kuip met water, om water bij de hand te hebben .
Ik draai een betonmolentje, en begin aan de volgende molen .
Hoe kan dat !?
De kuip is leeg !!!
Is er een lek ?
De aarde ziet er niet doordrengt uit; verdamping dus .
Vul ik terug de kuip, en doe verder met de werkzaamheden .
Hoe kan dat ?
Bij de volgende molen blijkt de kuip weer leeg .
Nu moet ik het toch zien te vinden .
Ach ja, je moet er maar aan denken natuurlijk .
Met de dompelpomp vul ik de kuip.
En bij het afzetten, zuigt het alles terug de regenwaterput in .
Het syphon effect is de dader .

Grappig dat zo iets stoms niet direct doordringt .

18:22 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-07-10

Nieuw leven

Een nieuw leven houdt in dat het veranderd is .
En mijn leven is veranderd .
Een nieuw begin ?
Dat moet wel, alles is anders .
Van alleenstaande naar koppel, dat is de verandering die alles veranderd .
We kunnen verhuizen, maar in wezen is praktisch alles nog hetzelfde .
We kunnen van werk veranderen, en nog steeds is alles praktisch hetzelfde .
Maar als je je leven deelt, dan veranderd praktisch alles .

Nu zit ik zo met een vraag of bedenking.
Als mensen op zoek zijn naar samenleven, omdat ze zich anders als alleenstaande slecht zouden voelen .
Is dat dan omgekeerd ook hetzelfde voor iemand die zich als alleenstaande goed voelde ?
Ik kan er moeilijk op antwoorden, omdat ik mij in beide situaties goed voel(de) .
Het is alleziens heel anders.
Ik ben alleziens niet gestald om vernieuwing om vernieuwing te ervaren .
Voor mij is een zekere routine een pluspunt .
Alhoewel ik al de vernieuwingen interessant vindt, en als positief ervaar inzake wetenswaardigheid .

Ik denk dat als men dingen zelf meemaakt, men er meer van af zou te weten komen .
Niet dat als je ze niet zou ervaren, je er niets van af zou weten .
Maar ik denk dat wetenschap bij jezelf meer waardevol is, dan indien je er niets van zou ervaren hebben .
De drang naar eerlijke antwoorden maken dat je de zuiverheid nastreeft inzake antwoord .
Van een ander heb je toch steeds een mogelijke bedenking .
Uiteraard kan je niet alle situaties ervaren, maar combinaties van ervaringen brengen je mogelijk dichter bij sommige niet "te" ervaren situaties .
Als man verkracht worden is een voor sommige mensen een onbestaand iets .
Omdat men er fysieke handelingen bij bedankt.
Terwijl het het mentale schade toebrengt die dan weer wel door een man ervaren kan worden.
Vernedering, schending van je privacy om het global te zeggen .
Men kan situaties oproepen waar het gevoel tot zijn recht komt in andere nog niet ervaren situaties .
Waar er dan op gelet moet worden of het wel realistisch is, hetgeen we ervaren als vervangmiddel .
Want de kans is reëel daat we ons mispakken als we niet opletten .

Nu dat ik lekker afgeweken ben, zit ik nog steeds met de bedenking hoe het wel zit .
Ik ben gelukkig en was gelukkig .
Misschien was ik gelukkig omdat er routine was, omdat ik mijn draai had gevonden .
Misschien is het samenleven het geluk wel .
Of het maakt mogelijk niets uit of je nu alleenstaande bent of samenlevend .
Alhoewel er soms mensen zijn die er een punt van maken .
Misschien is het geluk zoeken in dingen die men denkt dat het geluk inhoudt wel hetgeen dat ongelukkig maakt als we het niet " dorekt "vinden .
En misschien is het antwoord gewoon dat je gelukkig bent als je niet naar het geluk op zoek bent .
Je moet misschien gewoon denken dat je het gevonden hebt.
En ik denk dat ik het heb.

06:09 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

19-07-10

Eigen wilsbeschikking

Ik heb zo een vermoeden dat het nu het seizoen is .
Het seizoen van die gelovigen die van deur tot deur gaan om gods wil te verkondigen .
Want, als wij een eigen willetje hebben, dan is hun leuze, doet wat god zegt.
Probleem is dat ik god nog niets horen zeggen heb .

Maar dan kom ik aan de zich herhalende vraag .
Hoe zit het met ons eigen wilsbeschikking ?
Eerlijk gezegd, ik heb mijn twijfels over de eigen wil.
Maar het is storend als men met de neus op de feiten wordt gedrukt .
Of, zoals sommige mensen soms zeggen, ik zie het liever zo, dus is het zo .

Nog berder te doen ....

08:21 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-07-10

Nieuwe blogomgeving

Het doet altijd deugd als er vernieuwing is .

De verwachtingen ?
Geen voor ogen te krijgen, en toch zijn er verwachtingen .
We kunnen ze niet in gedachten concretiseren.
Want we verwachten ons er niet aan, laat staan enig idee hebben wat skynetblogs voor ons in petto heeft/had .
Er is hoop dat het op zijn minst evengoed is als ervoor .
En hoop dat er kleinigheidjes het leuker maken, of behulpzamer .
Behalve de layout zie ik nog niets.
Het zal wennen zijn aan al de verplaatste en anders ogende knopjes; maar dat went wel .
En de blog zelf, hmmm {#emotions_dlg.undecided}, al een minpuntje .
Maar goed,we zullen zien.

18:40 Gepost door Siberx | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

29-06-10

Om zeep

Soms heb je zoveel gedachten over hetgeen de wereld zoal inhoudt, ( de niet al te mooie uiteraard ), dat je snel concludeert dat de wereld om zeep is .
Is de wereld dan om zeep ?
Het évolueert, dat is voorzeker .
Waarschijnlijk te snel voor sommigen onder ons .
Zoals sommigen ooit de te snelle évolutie van de maatschappij bewerksteligden voor anderen.

De wereld is om zeep .
En toch is het altijd zo gegaan zoals het nu is .
Het is niet anders .
De mensen zijn nog steeds bemoeiziek .
De mensen willen nog steeds meer hebben, meer macht, meer geld, meer luxe, meer aanzien .
De mensheid wilt nog steeds superieur zijn aan de dieren .
Vroeger door ze te onderwerpen, te doden of wansmakkelijke praktijken mee uit te halen .
Nu, door hun superioriteit aan de dag te leggen door te doen hetgeen een dier niet zou/kan doen .
Vergevensgezind zijn b.v.
Een mens moet niet een fout ooit gemaakt, zijn hele leven de gevolgen ervan dragen .
De slachtoffers moeten dit weer wel.
Maar ja, het kan niet anders, die gevolgen zullen ze sowieso meedragen .
Gedane zaken nemen geen keer .
Preventie misschien ?

De mens leeft mathematisch .
Wat is de pak kans bij overdreven snelheid ?
Wat is de pak kans bij misdrijven .
Wat is de pak kans bij kindermisbruik ?
De kans is zeer klein .
En als je gepakt wordt, wat zijn de gevolgen ?
De gevolgen zijn miniem .
In verhouding waarschijnlijk niet evenredig .
Een poging tot doodslag zal minder bestraft worden dan moest het gelukt zijn .
Kwestie van niet teveel tijd te verdoen voordat we ons kunnen, kunnen aanscherpen.

Misschien moet de preventie gewoon niet zo preventief zijn .
De gevolgen aanpakken is een soort preventie .
Als de gevolgen doorwegen, zal men minder geneigd zijn ze te doen .
Als we de oorzaak aanpakken, en niemand gaat vrijuit omdat dit zijn taak zou geweest zijn .
Zou er dan lichter omgesprongen worden met vervroegde vrijlating, doofpot politieken, minder zware straffen ?
Als een rechter criminelen vrijlaten, zijn zij aansprakelijk voor de gevolgen van hun beslissingen ?
Of zijn de wetmakers de oorzaak van herhalingen .

06:56 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-06-10

13 Juni 2010

13 Juni, al goed dat het geen vrijdag is .
Het zou eens ongeluk kunnen betekenen voor degenen die het die dag de schuld willen geven .
Gelukkig is het een zondag .
En wat hadden de winnaars moeten zeggen ?

Maar we zitten nu met een keuze .
We zullen kiezen voor de minst slechte zekers ?
Ieder zijn mening toegedaan wie de minst slechte is .

Voor mezelf maak ik de keuze ook .
Misschien zit er een goede partij tussen, indien er geld genoeg zou zijn .
Als er welvaart is, dan zit alles goed .
Alhoewel, ze kunnen het ook te bont maken, en dan zit het ook fout .
Wat misschien ook zo zou geweest zijn .

Maar goed, gedane zaken nemen geen keer, en we zullen in herhaling vallen .
Dat is de tendens .
Nieuwe gezichten roept om herhaling .
Oude ook .
Ik weet het , nogal negatief beeld van de politiek .
Maar dat is hetgeen ik ervaar .

Normaliter volg ik de politiek niet .
De gewone mens ( ik ) kent niets van politiek .
Maar ik moet wel gaan stemmen .
Wie is er dan minder doordacht ?

Het heeft nogal geduurd voordat ik iets vernam van wat ze van plan zijn .
Van plan zijn ?
Veel blabla, en iedereen dezelfde thema's .
Uitgezonder de groenen en hun energie .

Maar dezelfde thema's met verschillende visies hoe ze het willen oplossen .
Al een geluk, anders hadden we genoeg aan één partij .
Maar verder, niets toekomst .
Allemaal oplossingen voor gisteren .
Als het allemaal zo op te lossen was, waarom zitten wij er nog mee ?

Met de verkiezingen schieten velen wakker .
Dan zien ze problemen die ze anders niet zagen .
De zijn er oplossingen voor alles .
Ze luisteren naar wat er bij de mens omgaat .
De veetiende vallen ze allemeel weer lekker in slaap .

En nu de destabiliteit van het land de veertiende .
Was er dan stabiliteit ?
Wat is onstabiliteit ?
Gaat belgië kapseizen ofzo ?
Een aandschok ?
Ik heb geen flauw benul waarover ze het hebben.
Net zoals er ineens een crissis was .
Die was er al, enkel was er een gebeurtenis die de reden werd dat het slecht ging .
Ineens, plots, van de ene op de andere dag was er een crissis .
Zo is dat met de onstabiliteit ook .
De  opwarming van de aarde verhit de gemoederen .

Ik kiijk een beetje naar die pippo's op tv .
De achtergrond ervaring heb ik al .
Herhaling dus .
En ik probeer een beeld te vormen van het moment zelf, zonder voorkennis.
En dan betrap ik ze op tegenstrijdigheden .
haja, hun programma kunnen ze zo afratelen.
Maar las het even afwijkt, dan zeggen ze dingen die niet stroken .

Er is geen ruimte voor belastings vermindering, maar er komen geen bijkomnde belastingen, en besparingen kunnen het niet opbrengen, neem ik er zelf nog niet bij .
Maar ik neem aan dat ze allemaal de waarheid vertellen .
Zo moet ik niemand als leugenaar afschilderen .

Nu mijn keuze .
Ik heb even getwijfeld tussen twee partijen .
En mss sla ik weer aan het twijfelen.
Maar ik denk dat de eerste keuze staads de beste is .
Heu, minst slechte .
Er komt meer bij kijken dan enkel een programma .
Er komst strategie bij kijken .
Ook al is het maar een stofdeeltje in een weegschaal .
Het geeft het antwoord op wie ik zal kiezen .

23:22 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

14-03-10

Veiligheid eerst

Jaren geleden voorspelde ik dat we er nog aan zulln toekomen zoals in The usa .
processen inspannen voor van alles en nog wat .
Het moet enkel ontvankelijk zijn en worden .
En mijn idee is, dat we nu de usa stilletjes aan het bijbenen zijn .
Niet op alle vlakken .
Hier heeft die dat de poen hebben, nog iets eer de macht als in de usa .
Chirurgen, avocaten, ministers en dat soort zaken staan nog steeds buiten schot .
Maar tegenwoordig wordt alles toch wel te gortig .
En de Belg neemt het aan, zolang zijn wereldje niet geraakt wordt .
Wel nu, mijn wereldje is al lang geraakt door de medemens .
Maar dat is nu eenmaal de mens .
Maar diefstallen, verkrachtingen, overvallen zijn nu hoe vreemd het ook moge klinken, meer en meer aanwezig in mijn directe omgeving .
Vroeger hoorde je van, daar is er dit of dat gebeurd via de krant of televisie .
Nu hoor ik het vanuit mijn omgeving uit zelfervaring .
Ook ik heb er al in mogen delen tot mijn spijt .
En dan denk je, tja, een geval kan altijd wel in je omgeving gebeuren .
Maar herhalingen van de verhalen ?
Staat mij toe om toch maa mijn wenkbrouwen ervoor te fronsen .
Maar de belg voelt zich veiliger .
Normaal, er zijn er meer en meer die de schade toebrengen .
Normaal dat het veiligheids gevoel gaat heulen naar de meerderheid .
Men kweekt nu eenmaal genoeg slachtoffers in ons landje, dat we meer en meer slachtoffers zullen worden .
Door het aangroeiende zich veilig voelende mensen .
Ha ja, in brussel hebben ze de nultolerantie ingevoerd en het werkt .
Ahum, moet ik dat geloven ?

Naar mijn weten, toen er daar inspecteur een kogel kreeg van een oorlogswapen, was de maat vol .
En gingen ze de nultolerantie invoeren .
Het eerste berricht daarop was dat ze meer snelheids overtreders gingen aanpakken .
Als de stomme burger denkt dat ze ongestraft te hard mogen rijden, dan hebben ze het mis .
We zullen ze nekken die bandieten ( van hogerhand gezegd hé )
Wel, van mij mogen ze er meer afknallen .
Als ze hun frustratie botvieren op de werkende burger, dan is het maar triestig gesteld .
dat de overdreven snelheden daardoor in brussel zijn afgenomen, kan ik ook begrijpen . Wat de criminaliteit in onze hoofdstad heeft doen dalen uietraard )
Dat de inspecteurs eindelijk de oplossing gevonden hebben om zich zelf te beschermen en hun veiligheid vergroot hebben, begrijp ik hoe dan ook, ook wel .

Maar ik begrijp niet dat ze extra mensen vragen .
gaan ze achter iedere automobilist een inspecteur of twee aansturen om alle overtredingen op de bon te zetten ?
Dat moet haast wel, want iets anders is te gevaarlijk .

21:30 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

13-03-10

Dino's verkopen

Een mens past zich aan .
Niet altijd even gemakkelijk, maat hij doet het dikwijls .
De wet van de natuur roept weer .
T'is aanpassen of uitsterven .

De maatschappelijke toestanden veranderen steeds .
Evolutie van het maatschappelijk gedrag .
Vroeger was het anders dan nu .
Vroeger kende iedereen iedereen zover men kan gaan.
Nu niet meer, en het maakt niets uit .
We kennen genoeg mensen om onze sociale behoefte te bevredigen .
Maar we worden niet op de vingers gekeken .

Materialisme heeft altijd bestaan .
En zal altijd een drijfveer van ons bestaan zijn .
Maar nu is er veel meer te hebben, dan stel, vroeger .
Waardoor onze maatschappelijke attitude in die zin geévolueerd is .
Niet zozeer uit veiligheids gevoel; de appel voor de dorst .
Maar schijnbaar het aards paradijs nabootsen .
Men kan er maar het beste van maken op deze wereld .

Enkel, een mes snijd lang twee kanten .
Allemaal mooi dat aards paradijs gedoe .
Maar, wanneer gaan we ons snijden ?
Was de crissis al een eerste snijwonde, de verwittiging ?
Schijbaar deert het ons niet .

Uiteindelijk is het niets hebben; niet hetgeen dat erg is .
Het is het verliezen van ... dat erg is .
Aan pseudo status moeten inboeten .
Te bedenken dat armen niet gelukkig zijn, is een foute gedachte .
Vroeger speelden we met stokken, gevonden voorwerpen dat leek op ... .
Fietsen zonder banden, maar het fietste wel ( al materialisme, niet ? )

Maar nu dat de maatschappij heel fel veranderd is .
Niet in hetgeen de mens is, want dat is gewoon évolutie van wat er al was .
Maar gewoon, de omgeving die het mogelijk heeft gemaakt dat alles zo veranderde .
Vroeger was het ook kl**te , maar anders.
Wel, met die veranderingen, en die dino's die hier aan het uitsterven zijn, is het ook erg gesteld .
Ze moeten wachten tot ze aan een natuurlijke dood sterven .
Zich afvragend of ze zich beter toch niet zouden aanpassen .
Enkel, hoe, en hoe ?

Tja, ik heb mij al aangepast aan heel wat .
En eerlijk gezegd, dat valt helemaal niet tegen .
Het is zelfs heel leuk dat nieuw leven .
En daar heb ik ook geen problemen mee .
Maar met de buitenwereld, dat is iets anders .
Aasgieren op de loer om hun maatschappelijke materialistische status te verhogen voor een prikje .
Daar krijg ik het van .

Ach ja; moest ik ook zo zijn, zou ik mij erin vermaken .
Zeker weten .
Men kan de eerste stappen doen in die wereld .
Van de misserie van een ander profiteren, zolang het kan natuurlijk .
Op een dag ben je zelf in de misserie, en krijg je je verdiende loon .
Als je niet meedoet, ook !
Misschien je verdiende loon omdat je niet meedeed .
Maar het helpt geen mens .
Je verliest je job en je moet je huis verkopen .
Als ze het kunnen, zouden ze het kopen voor één Euro, en u verder laten afbetalen .
Wat heeft het geholpen ?
Je zit niet dieper in de stront, maar eruit ben je ook niet .
Enkel ben je alles kwijt om er nog uit te geraken op een mogelijk beter toekomstig moment .
Een belachelijke lage prijs gaan ze nog afpingelen tot een nog belachelijkere lagere prijs .
Het gevoel van gewonnen te hebben moet er zijn .
geen realisme meer, geen fatsoen meer .
men vraagt een veel te hoge prijs om een fatsoenlijke prijs te krijgen .
Wat sinds geruime tijd, al de werkelijkheid onzichtbaar heeft gemaakt .
Wat is nog een eerlijke prijs ?
Die dat het er voor geeft ?

Het leven wordt duurder door de hebzucht .
Wie is de oorzaak ?
Iemand moet het zijn.
Niet iedereen .
Maar iedereen zou het kunnen zijn, al ze de kans kregen .
Met uitzondering van de dino's natuurlijk .

17:11 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-02-10

Klinkers

Ik merk op in mijn omgeving, dat er heel wat onverschilligheid bestaat .
Wat ik als minder belangrijk vindt, vinden anderen belangrijker schijnbaar .
En omgekeerd ook natuurlijk .
Ze gaan mensen met worden stenigen .
En langs de andere kant, schandalige zaken laten ze maar begaan .
We kunnen er toch niets aan doen, of anderen moeten of zullen het maar doen .
Het is natuurlijk kwestie van prioriteiten .

Zo leven wij boven onze stand .
Dat is geen nieuws uiteraard .
Van het moment dat je leen, leef je boven je stand.
Maar dat is ieder zijn persoonlijke zaak, ook al heeft het invloed op anderen .
De huizen zijn duur geworden, zeer duur .
Normaal, iedereen kan lenen en kopen .
Wat uiteraard een crissis heeft bezorgd .
Watte? De banken in fout ?
ja en neen .
Moeten zij ieders handje vasthouden ?
Ik denk niet dat we tevreden zijn, als anderen ons rekening maakt .
Maar we zien wat ervan komt .
De regels hadden moeten gehandhaafd worden, en was de crissis gewoon even uitgesteld waarschijnlijk .
Dat is natuurlijk koffiedik kijken .
Maar menigen zijn overtuigd dat het sowieso ging fout lopen .

Niet enkel de kleine mens heeft zich laten gaan .
Gemeenten , provincies en het land hebben gezondigd .
Ha, het kon niet op .
En klinkers, heuvels, snelheidsremmers, paaltjes, flitspalen zijn veel belangrijker.
O.k. , het geeft werk .
Maar werken die niet voor de staat dan ?
En wie betaalt de staat ?
Uiteindelijk zijn ze ok tijdelijk staatsambtenaren die met het belastingsgeld hun boterham verdienen .
Eentje is een verschil van twee .
Die brengen geen geld is de staatskas, maar kosten geld .
Ze leveren welliswaar een dienst, maar toch, ze zijn ten laste van .
Stelt u even voor dat alle zelfstandigen op die basis zouden werken .

Nu ja, de onverschilligheid hierin .
We hebben klinkers op onze straten die uitgereden worden, en waar het vrachtverkeer weg moet blijven .
Maar het kost een smak geld .
En als we even extreem mogen zijn, dan zullen binnen tien jaren, de klinkers nog bereden worden door ministers en dikke pieten .
daar hebben wij voor gezorgd en betaald .

 

20:00 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-02-10

Ach, de mens

Al geruime tijd speel ik op facebook .
Mafia wars was denk ik één van de eerste die ik deed .
Daarna volgden ( bijkomend) welliswaar nog enkele vredlievende spelletjes, maar het was teveel .
Dus, stundelde ik verder in mafia wars .
Het spel op zich zegt mij niet veel .
Enkel het icen ( dillen ) van andere spelers vindt ik leuk .
Maar niet eendert wie .
Enkel degenen die mij proberen te icen .
Ik heb er zo mijn sport van gemaakt .
Maar, het is leuk om de reacties waar te nemen, of hoe de meesten zijn .
Ja, de meesten zijn sus en zo, en niet anders .
Het is maar een spel, dat weet ik .
Maar je kan er op verschillende manieren mee omgaan .
Als je gedood ( ge-iced) wordt, dan doet dat je iets, en je reageert erop .
Die dat mij dood, die moet eraan geloven ' bijna altijd .
Er zijn dagen dat ik clementer ben, en andere dagen ben ik medogenloos .
Er zijn dagen dat ik er leut in heb om er een deel van kant te maken .
En dan moeten ze aar met de vinger naar mij gewezen hebben, of ik maak ze af .
Niet dat het altijd lukt, maar met redelijk succes .
Zeker voor een kleine frut mafia als de mijne .
Want dat is net de fun .
Je kent de mens en weet waar ze zoal mee bezig zijn .
De zwakkeren uitzoeken, en hun aanzien verhogen door ze te vloeren .
En ik haal er mijn plezier uit, te blijven meppen op zo een ( sterkere ).
Want die gaan ook dood, tot mijn grote vreugde .
Even eraan herinneren dat david en goliat  gene zever is .
En dan de reacties, whahaha .
Echt fun .
Ze roepen hun mafia op om jouw mores te leren .
Ze zijn wel vergeten dat zij de eerste mep gvaven, de oorzaak zijn van hun virtuele dood .
Ze loven een beloning uit om je te killen .
haaa, de wraakroep .
Op de hitlist komen, is dodelijk .
Ik kan het weten .
17 seconden en je bent eraan ( mijn overlevings record )
Maar ach, dat is ook het spel natuurlijk .
Als beloning krijgen ze poen, en waarschijnlijk mij erbij op hun dak .
Ook dat is mij .
Ach, geen wraak gevoelens, enkel wraak actie.
Want tegenover die mensen sta ik helemaal anders .
Die doen het misschien voor de virtuele poen, de glorie of gewoon voor iets anders .
Het is een wedren wie als eerste kan killen
Een gelukstreffer kan.
Maar het komt op jouw profiel te staan .
En ik moet ze dan toch even mores kunnen leren.
Het doet hun geen plezier, maar dat is the game .

Maar ik herken helemaal de mens erin .
De mens die een kuddegeest heeft als individu .
Ook al omdat ze uit zichzelf sowieso hetzelfde doen .
Omdat dat in hun ogen het beste is dat ze kunnen doen .
En ik loop dat als eenzaat tussen, met redelijk wat kills op mijn naam .
Allemaal sterkere die mij als prooi aanschowd hebben .
Maar die hebben moeten ervaren, dat ook een prooi; jager kan worden .

Ik weet dat het na een tijd afezeverd is .
Ik weet dat ik er mogelijk geen voldoening meer zal in hebben na een tijd .
Maar ik ben ook maar een mens .
En zoals anderen hun zwakkeren aan hun muur prijken, zo prijken bij mij sterkeren aan mijn muur .
Het enige verschil, is het winnen of verliezen van gevechten .
Maar het icen zelf, is wel de oorlog winnen ..


20:15 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

25-02-10

Conflikten niet te mijden

Al heel lang houdt conflikten mijden mij bezig .
En al heel lang kan ik nog steeds niet alle conflikten mijden .
Het is zelf geévolueerd naar het niet meer mijden ervan .
Het opzoeken is misschien ook te ver gezocht .
Wordt een mens lui; of moe  ?
Maar conflikten kosten meestal een pak energie .
Het vermijden ervan ook, de stress vreet aan je .
Uiteindelijk is er maar één oplossing, laat maar komen .
We zien wel wat ermee aangevangen wordt .
Het is uiteindelijk maar een moment die je moet doorzweven .

Maar ik sta nog steeds versteld dat het niet te vermijden is .
Men zoekt het niet op, het komt uit zichzelf .
Een neen of zelf een ja kan al oorzaak zijn .
En dan mar je hoofd breken hoe je het conflikt kan mijden .
Zeg ik ja, dan is de andere boos, zeg ik neen, is het die persoon .
Dus, doe ik gewoon mijn ding .
En die dat er last van zou hebben, die heeft een probleem .
Ach ja, die zal zeuren, maar zo zijn er veel .
Misschien zelf boos zijn .
Dat is minder leuk natuurlijk .
Maar uiteindelijk, voor wie gaan we kiezen ?
Voor degene waar we het meeste bang voor zijn ?
De meesten misschien wel .
Maar mezelf aanschouwend, ben ik geneigd mensen plezier te doen .
Mijn zwakte welliswaar .
Niet meer zo extreem als vroeger, maar ik betrap mezelf er nog op .
Nu hou ik meer rekening met mezelf in heel die historie .
En aangezien ik conflikten toch niet kan vermijden, kies ik voor hetgeen ik wil gaan .
Wat wil ik, en niet wat wilt een ander .

19:05 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

04-02-10

Blog is alleen mijn

Soms krijg ik van die reacties die mij doen glimlachen .
De oorsprong van de reactie mag joost weten .
Maar ik vindt het soms leuk dat men mij verwijten doet, en dat ik van toeten of blazen afweet .
Ach, misschien zijn ze wel op een eeuwen oude van mijnetwege reactie gebotst op de één of andere blog .
Cool zeg !

Bij zo een bijzondere reacties ga je info pulken .
Wat er aan info is, is meestal niet veel soeps .
Maar men hoopt op een aanwijzing .
Ha, hier se; gebruik van een onozele pseudoniem .
Siberx onozel pseudoniem ?
Niet meer dan een ander zou ik denken.
Of wordt er bedoeld dat ik een pseudo pseudoniem heb gebruikt ?
Dat kan ook natuurlijk .
En wie weet, misschien ben ik het wel .
Ik kan alleziens niet bewijzen dat ik het niet ben, dus, moet ik het wel zijn .
Maar dan bedenk ik mij dat ik geen enkele pseudoniem kan bewijzen alszijnde niet de mijn, of ooit gebruikt door mezelf !
Wauw, ik ben de enige op skynetblogs, zoals zovelen anderen die het niet kunnen bewijzen dat zij de anderen niet zijn.
Ik wist niet dat ik zo bloggelijk was .
Maar een mens leert ale dagen bij .
Nu nog de anderen ;-) !

 

14:19 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-01-10

Observatie centrum

Ik leef op een andere planeet .
Daar ben ik van overtuigd .
Iedereen doet dat wel, ergens anders zijn .
Anders zouden wij ons geen vragen stellen inzake de anderen hun handelen en zijn .
In dat opzicht, zijn we een observatie centrum .
Ik weet dat we daar niet steeds in kunnen vertoeven, er wordt ook geleefd en ook wij moeten observeerbaar zijn in meerdere aspecten dan enkel de observerende persoon
Men observeert uit verschillende beweegredenen .
De oorspronkelijke basis is voor zichzelf in de massa te verdwijnen ( als mens tussen de mensen  )
Bij mij heeft het langer geduurd, aangezien is sowieso van een andere planeet ben .
Maar toen ik genoeg mens was om tussen de mensen niet al teveel op te vallen, observeerde ik gewoon verder .
Ik observeer alles wat ik nodig heb .
De wetenschap die het observeren opbrnegt kan groot zijn, indien de juiste gevolgtrekkingen genomen worden .
Er is steeds giswerk ( theorie ) die de praktijk moet ondersteunen .

Aangezien ik alles observeer, observeer ik ook ogenschijnlijk onbenullige dingen .
Waarom ook niet ?
Het kan het giswerk verkleinen .
Men doet studies op 100 personen en weten dan te zeggen dat de mensen sus of zo zijn .
Representatieve cijfers waar ik nooit bijhoor ( wat niet meer vreemd is, aangezien ik niet op deze planeet zit . )
Maar het verder bestuderen van de mensen vergroot het percentage van onderzochte personen .
En benadert men al een meer voorspelbaar gedrag bij de mens .
Uitzonderingen zullen er altijd zijn, ik ben niet alleen op een andere planeet .

Het voorspelbare is niet een gevolg van actie - reactie .
Aangezien de reactie niet te voorspellen is .
En toch kan men de reactie in grote lijnen voorspellen .
In dat opzicht ben ik een buitenbeentje .
Ik ben onvoorspelbaar .
Gewoon, omdat ik zelden reageer zoals de meesten reageren .
De impulsive of primaire gedachtengang zoals ik het pleeg te noemen .
Primair omdat het het eerste is, en niet omdat het van een primaat zou zijn .
En toch reageer ik hast in een primaire gedachtengang .
Die anders is als bij anderen welliswaar .
Maar eigenlijk ben ik voorspelbaar .
T'is dat het observatie centrum niet goed werkt op een ander .

09:30 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

25-01-10

Op welke planeet

Opel, Opel, Opel .
Tot daar zit ik op dezelfde planeet .( denk ik toch )
Redden wat niet te redden valt, dat is nu eenmaal zo .
Er is nooit interesse geweest om deze vestiging te redden .
Ieder voor zich, en eigen volk eerst zal altijd zijn .
In dat opzicht, moet ik haast al op een andere planeet leven .
Maar nu zijn de ministers verbolgen omdat dat zo is .
Niet ik die op een andere plaaneet vertoef.
Maar de ieder voor zich

Deze wereld zit simpel in elkaar .
Niet mijn wereld, want ik zit op een ander zijn planeet .
En neen, niet onbewoond, aangezien ik er woon .
Maar goed,deze wereld zit eenvoudig in elkaar .
Allen samen is als we er persoonlijk (voor zichzelf bete)r van worden .
Die andere sukkels laten ons koud .
Niet mij, aangezien ik op een ander woon .
Maar van het moment dat men het voor een ander zou doen, dan schort er iets .
Men ondervindt en nadeel aan .
Er is een heel kleine nuance .
De kosten baat verhouding die in rekening gebracht worden .
Maar de Belgskes zijn zo een simpele geesten, dat ze echt denken dat hetgeen gezegd wordt, ook zo is .
En nu zijn ze vebrolgen omdat het ieder voor zich voelbaar is, en de belgskes aan het kortste eind trekken .
Ze gaan bleiten bij  Eu-opa, om vooralsnog het onrecht hun aangedaan recht te trekken .
Ze weten nog niet wie Eu-opa is .
Maar in ieder geval, niet die op deze planeet .

Nu blijf ik zelden met onbeantwoorde vragen achter .
k stel meestal vragen waarvan ik de antwoorden weet .
dat is eenvoudiger .
Maar nu stel ik mij de vraag, op welke planeet zitten die belgen toch ?

17:19 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

24-12-09

Kerst, oud & nieuw

Ik ga niet leuteren over de kerst zelf .
Ieder het zijne,en het niet zijne.
Maar lang heb ik als single door het leven gegaan .
Je wordt als ne rare aanschouwt als je nooit een vaste relatie hebt,.
Tenminste, t'is dat ze het nooit geweten hebben .
Maar de kerstperiode, de feesten zijn mogelijk de beste momenten van het jaar .
Tenminste, voor mij .
Meer bepaald de day after the party .
De avond zelf een gewone avond .
Maar de dag erna !
Amai seg!
Geen kat op straat .
En toen ik nog heel bezig was met de honden te trainen, was dit the dream .
Geen oelewappers waar je voor moest uitkijken .
Of die je een vieze blik werpen, soms schelden .
Niet dat ik iets verkeerds deed, ma ja, de mensen hé .
Gewoon ik met de honden gaan trainen .
Ik, het team en de natuur .
Je bevind je ergens anders .
Of er is een atoombom gevallen en je hebt het overleeft .
Maar je weet eigenlijk van niets .
S'nammidags komt er weer leven op straat, en weet je dat de atoombom voor ergens anders was .
Maar dan heb ik gedaan en ingepakt .

Ik keek er echt naar uit, naar de day after kerst en oud-nieuwjaar .

Nu is het anders .
En hopelijk is het even rustig als toen .
Ook al geniet ik gewoon van de rust op straat .
Het gebrek aan onrust meer bepaald .

Ik klaag niet over de zondags verplaatsers .
Ieder zijn ding.
Maar ik geniet er toch maar van als ze hun ding even laten voor wat het is .

16:00 Gepost door Siberx in Gedachten | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende